Besøkstall

22 857 denne måneden

12 036 556 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIF: Ja til u-skole i Idrettsparken - rådmannen sier nei

Skoletomt.jpg

På visse betingelser støtter OIFs styre ideen om å sette av tomt til ny Orkanger ungdomsskole der Gammelhallen sto (bildet). Forslaget kom fra formannskapet. Rådmannen ber politikerne droppe tanken.

Rådmannen mener det blir for trangt og at skole hindrer utbygging av andre idrettstilbud i parken. 

Hvis politikerne likevel vil sette av tomt til skole, må sluttbehandling av ny reguleringsplan for Idrettspaken utsettes. Det skyldes at skoletomt vil kreve en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

En slik utredning kan igjen føre til at OIFs flerbrukshus må utsettes i påvente av endelig vedtak for hele Idrettsparken. Reguleringssaken berører mange viktige tema.

Fotballhall i over Orkla Kunstgress

IKAS foreslo å regulere inn fotballhall og næringslokaler fra Orklahallen og over Orkla Kunstgress. Det vil utradere det innregulerte friområdet med gang- og sykkelveg fra Gammelosen via OTI til Orklaparken. OIF var sterkt imot forslaget.

IKAS har justert det litt og foreslår "takoverbygg/storhall" samtidig som planlagt gang- og sykkelveg kan bestå. Rådmannen mener det er nok å åpne for takoverbygg i planen. Fraråder næring fordi det vil ta plass fra idrettsformål, øke trafikktrykket og konkurrere med tilbud som skal inn i et folkehelesenter.

Flebrukshuset
OIFs planlagte nybygg til erstatning for fjøset har blitt en het sak. Det skyldes særlig krav fra kommunen om mer parkering ved økt bruk (se lenger ned). 

For øvrig: OIF ønsker nå ikke å sette opp huset nøyaktig slik fjøset står, men å vri den østre enden (retning Geilan) sørover mot hovedbanen. Begrunnelsen er bla. å unngå en overvannsledning og å få til bedre gangveier

Dette er rådmannen imot. Rådmannen og vernemyndigheter mener selve tunløsningen er av stor betydning. Av samme grunn er rådmannen også mot å åpne for at våningshuset på Nedre Rømme kan ersattes av et mer funksjonelt bygg en gang i framtiden.

Parkering
Mangel på parkering og uregulert parkering er et stort problem øst for Idrettsparken, altså mellom Orkdalsveien og Nedre Rømme. Naboer både i Geilan og Søster Signes vei protesterer mot utvidet parkering nær egne hus. Vernemyndigheter er mot OIFs forslag om mer parkering utenfor våningshuset (bildet unde) fordi det er en gammel gravplass der.

DSC_0004.JPG
Nei til parkering foran Orklas klubbhus, for er ligger noe begravet.

Kommunen har fortsatt ikke gjort noe med J. O. Rømmesmos vei, og har ikke tenkt å gjøre noe som helst i år. Rådmannen skriver at det må vurderes å stenge veier fysisk og å plante til som ved Lerkendal for å unngå villparkering.

Fra_hovedbanen_1.jpg

Forsøk på en vri: OIF håper å få dreie det du ser som høyre side på det planlagte bygget til 19 mill. kr. litt mot sør.

 

Publisert 03.06.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Berit Gjølmesli 03.06.2016 19:58
Er det ikke mulig å bygge ny ungdomsskole bak OTI?Trukket innunder skrenten mot Gamle Geitastrandveien og i retning Gjølme bru? Vil ligge nært et friluftsområde,ha kort gangavstand til idrettsanlegg og lett adkomst for både syklende og gående.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse