Besøkstall

159 156 denne måneden

28 438 216 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny plan for Idrettsparken vedtatt : Nei til fotballhall

Parken_1_1.JPG

* Idrettsparken skal ikke ha innendørs fotballhall eller takoverbygg over Orkla Kunstgress.
* Våningshuset på Nedre Rømme kan erstattes med moderne nybygg hvis det blir aktuelt.

Dette var de viktigste endringene da Orkdal kommunestyre onsdag vedtok ny reguleringsplan for Idrettsparken.

Idrettsparken_1.jpg

Vedtaket betyr også at OIF kan rive fjøset og starte bygging av flerbrukshus.

Arbeidet med ny plan startet opprinnelig for å regulere inn folkehelsesenter og folkebad mellom Orklahallen og Gammelosen. En del andre problemstillinger dukket opp under arbeidet:

Innendørs fotballhall
IKAS foreslo storhall for fotball koblet til Orklahallen med et næringsbygg. OIF var uenig særlig av to grunner; estetikk og det at et slikt bygg vil utradere friområdet og passasjen for myke trafikanter mellom Orklahallen og Orkla Kunstgress. Denne passasjen er del av en overordnet plan for å knytte sammen Gammelosen, Idrettsparken og Orklaparken med en adkomst forbi OTI.

Rådmannen var imot av samme grunn i tillegg til at næringsbygg vil konkurrere om leietakere og parkering med et folkehelsesenter.

IKAS justerte i neste runde forslaget til at det kan tillates et takoverbygg over Orkla Kunstgress, uten vegger. Det ble vedtatt i hovedutvalg forvaltning.

Et enstemmig kommunestyre flernet også denne bestemmelsen. Verken fotballhall eller et tak blir tillatt.

Våningshuset på Nedre Rømme
Rådmannen ville bevare huset av kulturhistoriske årsaker. Hovedutvalg forvaltning foreslo å tillate riving/nybygg, men at et evt nytt hus skal tilpasses opprinnelig bygningsmiljø og tunløsing.

Begrunnelse: Våningshuset er lite praktisk og uegnet for store brukergrupper. Planen bør tillate et funksjonelt bygg i framtida dersom det blir aktuelt.

Et enstemmig kommunestyre gjorde utbygging på Nedre Rømme enda mer fleksibel. Betingelser om byggestil og tunløsning ble tatt ut. Vedtaket betyr ikke at våningshuset blir revet, men at det kan rives hvis det i framtida dukker opp en god plan for videre utvikling av Nedre Rømme. Orkdal kommune eier huset.

Skole
Planen åpner for bygging av ungdomsskole ved Orklahallen. Usikkert om det er plass. Dette må avklares når det evt. foreligger en konkret plan.

Kryssing av Tverradkomsten ved Orklahallen/Orkla Kunstgress
Skal skje der det er improvisert kryssing i dag. Unger sykler og går over veien hele tida til/fra Idrettsparken/OTI. Ikke tunnel som forslått tidligere, men fortsatt kryssing på gatenivå. Kryssing skal imidlertid bli sikrere.

DSC_0005.JPG
Våningshuset blir ikke vernet.

 

Publisert 23.06.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse