Besøkstall

159 156 denne måneden

28 438 216 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vi blir Orkladal kommune med 18 000 innbyggere

018.JPG

Orkanger blir bysentrum i en ny Orkladal kommune med ca 18 000 innbyggere: Orkladal blir den største kommunen utenom Trondheim i dagens Sør-Trøndelag. Det er klart etter at Snillfjord og Meldal i dag fulgte Agdenes inn i storkommunen.

Agdenes med drøyt 1700 innbyggere sa ja onsdag. Snillfjord med knapt 1000 sa ja til sammenslåing torsdag og Meldal med 4000 sa ja torsdag kveld.

Bare deler av Snillfjord går hit. Kommunen blir delt i tre, med Å krets (Krokstadøra) som del av Orkladal.

Orkladal kommune ser dagens lys i 2020. 

Stor fusjon i norsk målestokk
Målt i antall kommuner er Orkladal-fusjonen en av de mest omfattende på landsbasis i hele kommunereformen.

Behovet for et tyngdepunkt i sørvest har vært et av de sterkeste argumentene for en sammenslåing lokalt:
Trøndelagsfylkene skal gå sammen. Steinkjer blir fylkeskommunalt administrasjonssenter. Også store kommuner som Stjørdal, Levanger og Verdal blir tunge aktører i kampen om samferdselsmidler, lokalisering av arbeidsplasser og andre ressurser.

Makt i aksen Trondheim-Steinkjer
Orkdalsregionen blir en geografisk utkant i det nye Trøndelag, utenfor aksen Trondheim-Steinkjer. Særlig i en slik setting vil en sterk kommune kunne oppnå større gjennomslagskraft for sine interesser enn det flere mindre kommuner klarer hver for seg.

Bedre tjenester
Reformen er like mye et tiltak for å bygge større fagmiljø slik at innbyggerne sikres bedre tjenester innen skole, eldreomsorg, barnevern osv. Trolig kan flere interkommunale samarbeid avvikles. Orkdal er i dag vertskommune for slike samarbeid med bla. Skaun, Meldal, Agdenes og Snillfjord.

Vi blir større en Melhus og Malvik
Orkdal kommune er i dag den fjerde største kommunen i Sør-Trøndelag med ca 11 800 innbyggere. I folketall vil Orkladal (ca 18 000) passere Melhus (16 000) og Malvik (13 000).

Noen seriøse og kuriøse momenter ved Orkladal:
* Vi blir vindkraftkommune som følge av den planlagte utbygginga i Snillfjord.
* Vi blir en kommune med to videregående skoler, mens Skaun som vil stå alene ikke har videregående utdanning.
* Thamshavnbanen vil for første gang i historien ha bare en hjemkommune. Orkladal kan markedsføre seg samlet med basis i Thams-epoken,
* Vi får fergeleie (Valset-Brekstad), hurtigbåt (Lensvik)  og bebodde øysamfunn (Leksa).
* Resfjellet i Meldal (1162 moh) blir kommunens høyeste punkt.

Historikk
Siste sammenslåing i Orkdal fant sted i 1963 da Orkland, Orkdal, Orkanger og Geitastrand gikk sammen.
Orkanger var egen kommune fra 1920. Da gikk kommunen ut av Orkdal for å bli selvstendig. På Orkanger hadde det hersket misnøye i lang tid med hvordan stedet ble behandlet i den større kommunen.

Strid om rådhus
Etter sammenslåingen i 1963 pågikk en langvarig strid blant annet om rådhuset skulle ligge på Fannrem eller Orkanger. Som et slags kompromiss, og etter stor dramatikk, endte det nesten 20 år senere på Bårdshaug - i tråd med klare råd fra uavhengige konsulenter.

I dag har plassering av rådhus langt mindre praktisk betydning, siden folk flest både har telefon og internett. Men hvor rådhuset skal ligge har så stor symbolsk verdi at det har veltet flere forsøk på sammenslåinger.

Flyfoto_20140527_025.jpg

Sentrum i den kommende Orkladal kommune.

 

Publisert 30.06.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Berit Gjølmesli 02.07.2016 11:06
Hørte et forslag om Orkland som navn på den nye kommunen. Det er et"ledig"kommunenavn nå,kortere enn Orkladal, og ikke minst gjør blir Orkland lettere å si fordi det bare er 2 stavelser i Orkland og 3 i Orkladal;da kan det lett skje i rask dagligtale at den midterste satavelsen -la-forsvinner; resultat:Orkdal. Kanskje verdt å tenke over før en bestemmer noe så symbolsk viktig som et navn på en ny kommune.

Ruth Astrid Mule 01.07.2016 01:15
Jeg håper dere tenker dere om en gang til når det gjelder navnet på den nye kommunen. Orkladal er for meg bare Meldal og Orkdal. Takket være Nils Arne Eggen vet hele Norge hvor Orkdal er. I tillegg har Orkdal et godt rykte blant næringsdrivende.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse