Besøkstall

108 846 denne måneden

108 846 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hvorfor ser du slikt på Orkanger - og hva med Havneveien?

HC_parkering_Gammelosen.jpg

Hvorfor blir overskuddsmasse dumpet på handicap-parkeringa i Gammelosen?
Hvorfor har Orkdal kommune holdt Havneveien åpen i hele sommer selv om trafikken har gått som normalt over E39 på Bårdshaugbrua?

Det er to spørsmål  orkangervel.no har fått flere ganger i sommer - og seinest i går. Vi har ikke svar, men nå har det i hvert fall gått en e-post til kommunen.

Leder Nils Arne Sletvold i tekniske tjenester har (i likhet med undertegnede) ferie, så vi får se.

Parkeringa
Det er dumpet svære lass med stein og grus to steder på parkeringsplassen. En ting er at det er skjemmende for friområdet. I tillegg dekker kampesteiner deler av HC-parkeringa.

HC-parkeringa er en del av et større anlegg for personer med nedsatt funksjonsevne. Orkanger Vel, Orkdal Sanitetsforening, Extra-midler (spillemidler) og dugnad finansierte prosjektet uten ei krone i kommunal støtte.

Nå har Orkdal kommune fått spørsmål om hvem som har dumpet masse, om kommunen har gitt tillatelse og om kommunen vil sørge for opprydding.

Havneveien
Er vedtatt stengt i helger, på helligdager og på kveld/natt i ett år som en prøveperiode. Veien måtte likevel åpnes da Statens vegvesen startet arbeid på Bårdshaug bru i vår med innsnevring til ett felt og lysregulering. Brann- og redningsvesenet fryktet for beredskapen (brannstasjonen ligger på Beitøra) og trengte Havneveien som nødventil.

8. juli tok anlegget på Bårdshaug bru fellesferie i tre uker. Lysreguleringa ble fjernet og begge felt åpnet.

Lot bommen stå oppe
Orkdal kommune unnlot likevel å gjeninnføre stenging av Havneveien. Hele sommeren har nå gått med dundrende tungtrafikk og råkjøring på kveld og i helger akkurat som før. Veien er også like dårlig som før, noe som gir ekstra støy. Folk på strendene i nordenden må rope til hverandre i trafikkstøyen nøyaktig som før.

Hvorfor er veien holdt åpen, og hvor lenge skal bommen stå oppe døgnet rundt og i helgene? Orkdal kommune har ikke informert befolkningen i det hele tatt, men har nå fått spørsmål på e-post.

Brua blir stort sett helt åpen
Statens vegvesen kommer ikke til å stenge ett kjørefelt på Bårdshaug bru når arbeidet nå gjenopptas. Det vil kun bli stenging i korte perioder med manuell dirigering fram til starten på september.

Statens vegvesen ser det imidlertid som en fordel at Havneveien er åpen i tilfelle noe spesielt skulle inntreffe.

Betyr det at folk som bor på Nerøra og bruker Gammelosen må regne med at Orkdal kommune holder Havneveien åpen helt til Statens vegvesen har asfaltert brua - trolig en gang i september?

 Vi får se...

PS: Brua er forsterket slik at den skal tåle tømmerbilene med totalvekt på 60 tonn. Dermed får Europaveien samme vektgrense som Orkdal kommune har gitt Havneveien.

Toalettene i Gammelosen
Orkanger Vel har også fått spørsmål om hvorfor toalettene i nordenden av Gammelosen var stengt i to dager med godvær forrige søndag og deler av mandag. Det kan vi svare på:

Det skyldes at noen på vaktlista til Nerøra Vel ikke gjorde jobben sin. Nerøra Vel har engasjert foreldre til et fotballag i OIF. 

Hvis du - mot formodning - kommer til stengt dør igjen eller noe annet er feil ved toalettene i nordenden eller Hermetikken, kontakt Nerøra Vel, Laila Fjeld, 415 21 428.

Hans Kringstad

DSC_0013.JPG

Livet ved nordenden av Gammelosen er like støyende og skremmende som før. Orkdal kommune innførte 40 km/t som plaster på såret da man bestemte seg for å la bommen stå oppe. Du får fort noen i bakenden om du kjører i 40. Tre førerkort røk på 45 minutter da politiet var ute med laseren.

 

Publisert 02.08.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse