Besøkstall

153 993 denne måneden

153 993 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sæther-debatten: Slik kan det bli i nytt Orkanger sentrum

R1.jpg

Slik illustrerer Salvesen & Thams utbygging på "indrefileten" Sæther hvis Orkdal kommune lar selskapet bygge nytt. Bildet er fra et forslag til detaljplan for området. Kampen vil stå mellom vern av Sæther-tunet eller større, moderne bygninger.

Måtte lage tegninger
S & T er bedt av kommunen om å visualisere planene og drøfte fordeler og ulemper ved vern kontra ny bebyggelse. Konklusjon på denne drøftinga i kortform:

1. Vern gjør det vanskelig å skape et kompakt sentrum med en levende bykjerne.

2. Nye bygg åpner nye muligheter for næringsvirksomhet, og gir høy utnyttelse slik det skal være i sentrum.

Om vern - blant annet:

  • Ser ingen interessant kommersiell bruk av våningshus og uthus.
  • Våningshuset må bygges på for å få til universell utforming hvis det skal brukes til kafe, galleri etc, som enkelte har foreslått.
  • Blir svært vanskelig å skaffe leietakere, det er vanskelig nok i nye bygg.
  • Bankstua er allerede flyttet til området (ingen særlig aktivitet).
  • Ikke plass til fortau og sykkelveg ut mot gata, og ikke forretningsfasade mot gata.
  • Ved vern må mønehøyde på nærliggende nybygg senkes av hensyn til våningshuset/tunet, dermed blir utnyttingsgrad enda dårligere.

R__mme3.JPG

R__mme4.JPG

Skisser som viser høyder og Orkanger skyline ved forskjellige løsninger.

Identitet fra gata
S & T skiver at Sæther-tunet er tidstypisk, men nokså vanlig i distriktet, og at det er andre bygg og områder på Orkanger som gir stedet identitet, bla: Nerøra, Bårdshaug Herregård, Idrettsparken, handlegata, Thamshavnbanen med stasjonsbygg.

Selskapet argumenterer for at samtidsarktektur skal skape et nytt særpreg i "indrefileten"- i et bybilde med høy utnyttingsgrad.

Markedsplass
S & T foreslår bygg som gir en link til tidligere bebyggelse, og utstrakt bruk av tre. Planen beskriver bygninger som kan få et innhold som trekker folk og skaper liv. De skal danne et bindeledd til både handlegata, OTI/Idrettsparken og Bårdshaug. Forslaget viser en tunløsning med markedsplass (bildet under).

R2.jpg

Bondens torg på Orkanger en gang i framtida - på området til stedets siste bondegård?

 

Publisert 12.09.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse