Besøkstall

129 113 denne måneden

129 113 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Uavhengig konsulent: Orkla Økonomi må inn til sentrum

DSC_0026.JPG

Regnskapskontoret Orkla Økonomi fikk flytte midlertidig til Grønøra industriområde, og nektet (selvsagt) å flytte tilbake til sentrum da tre års dispensasjon gikk ut.
* Juridisk vurdering: Orkla Økonomi på Grønøra er i strid med reguleringsbestemmelsene.

Det fastslår nå det uavhengige konsulentfirmaet Gustav Pillgram Larsen AS. Det finnes ikke rettslig grunnlag for utleiers krav om at Orkla Økonomi må få bli på industriområdet.

Fem politikere avgjorde
Orkdal kommune måtte tidilgere i høst engasjere konsulent fordi utleier av Grønøra 1-bygget og leietaker Orkal Økonomi nekter å avvikle leieforholdet etter tre år.

Fem politikere i hovedutvalg forvaltning trosset alle faglige råd og ga Orkla Økonomi/utleier lillefingeren i 2013. Som takk tok de hele handa.

Se tidligere artikkel.

Juridisk kunstgrep og smutthull
Først søkte man om forlenget dispensasjon. Deretter trakk utleier denne søknaden og hevdet at Orkla Økonomis virksomhet nå var i tråd med reguleringsplanen - altså at det ikke er behov for noen dispensasjon.

Grunnlaget var et kunstgrep: Orkla Økonomi har skaffet seg kunder inne i det svære Grønøra 1-bygget. Dermed hevder man å ha funnet et juridisk smutthull.

Feil, sier Gustav Pillgram Larsen AS.

Skader sentrum
Orkla Økonomi skal ligge innenfor rød strek av hensyn til sentrumsutviklinga, ifølge Orkdal kommunes vedtatte planer.

Rådmannen frarådet dispensasjon på det sterkeste: Utflytting av denne typen virksomhet vil gjøre det vanskelig å bygge ut sentrum. Der er det krav om næring i første etasje og p-kjellere på sentrale tomter, og det er behov for folk og arbeidsplasser for å skape aktivitet.

Eldre næringslokaler står dessuten ledig.

Rådmannen ber nå politikerne drøfte saken før et vedtak. Mest relevante tema er om det kan gis en ny tidsavgrenset dispensasjon. Varig dispensasjon er ikke lov, ifølge konsulentens tolking av bestemmelsene.

Trusler om å flytte fra Orkdal
Orkla Økonomi har truet med å flytte ut av Orkdal dersom man ikke får bli på Grønøra. Slike trusler skal ikke tillegges avgjørende vekt, heter det i utredningen.

Orkdal kommune bruker nå skattebetalernes penger på konsulenthjelp fordi fem politikere fra Orkdalslista (2), Sp, Høyre og Venstre ga dispensasjon i strid med tunge, faglige advarsler.

I ytterste fall ender slike tvister i rettsapparatet.

Straffer de lojale
Orkla Økonomi driver nå uten gyldig tillatelse i rimelige lokaler på industriområdet mens konkurrenter i samme bransje må betale mye mer for lokaler i sentrum.

Dispensasjoner av denne typen er diskriminerende:

* Økonomiske fordeler går til selskap som vil ha unntak fra bestemmelsene.
* Politikerne påfører tilsvarende konkurransmessig ulempe til dem som følger planene lojalt.
* Foretak i sentrum mister forutsigbarhet.
* Sentrum svekkes trass i mål om det motsatte.

Orkla Økonomi holdt tidligere til på Rømme, men ba om å få flytte utenfor sentrum fordi lokalene var blitt for små.

 

Publisert 04.11.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse