Besøkstall

129 113 denne måneden

129 113 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Thamshavnbanen som pendlertog til Orkanger

togsett100783_1.jpgOrkdal kommune bør arbeide for at Thamshavnbanen blir lokalt pendlertog. Det mener miljøutvalget i kommunen. Dette går fram av de foreløpige forslagene i kommunens klima- og energiplan. Persontrafikken ble nedlagt i 1963, og kistogene stoppet i 1974. Politikernes visjon i dag er en miljøvennlig kollektivtransport.

Gjenåpning av Thamshavnbanen er kanskje det mest oppsiktsvekkende av alle forslagene til tiltak for et mer miljøvennlig Orkdal.

Politikerne i miljøutvalget antyder økonomisk støtte til tog-idéen fra det statlige programmet Transnova. Transnova skal stimulere til "grønn" transport.

Miljøutvalgets hovedoppgave er å lage utkast til en klima- og energiplan for hele kommunen. Målet er å redusere CO2-utslippene. Her er andre innspill så langt:

* Satsing på egen sykkelplan. Sykkelstier og sykkelparkering over alt, og et mulig prosjekt kalt Sykler i småbyen.
* Begrenset bilparkering i deler av kommunen.
* Tilskudd til busskort eller bruk av sykkel for ansatte i kommunen.
* Innkjøp av kommunale el-biler og hybridbiler.
* Nye kollektivruter internt i kommunen i samarbeid med Nettbuss.

Det er allerede regnet ut at kommunen kan spare mye energi på nye vinduer, isolasjon og ventilasjon i kommunale bygg:

* Orkanger barneskole: Forbedret varme- og ventilasjonsanlegg, styring av lys mv. vil spare hele 346 471 kWh i året.
* Nye vinduer og omlegging av tak sparer 30 700 kWh pr. år.
* Orkanger ungdomsskole: Varme, ventilasjon og styring av lys sparer 343 587 kWh i året ved en skole som er nesten ny.

Totalt ved kommunale bygg er sparepotensialet på energi 14 prosent, ifølge de opplistede tiltakene.

Forslaget til klima- og energiplan inneholder også politisk kontroversielle punkter. Det dreier seg særlig om bygging sentralt kontra spredt boligbygging. Flere partier ønsker fortsatt spredt boligbygging i Orkdal. Men dette fører til mer transport og større utslipp av klimagasser. Det er altså i strid med målet om kraftig reduksjon av utslippene.

Her er politikerne allerede i ferd med å posisjonere seg. Spørsmålet er ganske enkelt hvor langt fra knutepunkt for kollektivtransport man skal bygge hus.

Medlemmene i Miljøutvalget er:
Emir Kaniza (Ap), leder, Hilde Hoston, Sp, Synnøve Samskott, Sp, Joar Syrstadeng, FrP, Lavrans Skuterud, Venstre og Johan Skjølberg, SV.

 

Publisert 30.04.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse