Besøkstall

93 456 denne måneden

27 484 032 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Rådmannen åpner for dagligvare på Laksøra

DSC_0004.JPG

Rådmannen i Orkdal står fast på at det bør tillates bygg helt ned i 2000 kvm inkludert lager og kontor på Laksøra. Det tilsvarer stor dagligvare. Samtidig sier rådmannen at Laksøra kun skal ha handel som ikke passer i sentrum.

Saken kommer i formannskapet onsdag og skal endelig avgjøres i kommunestyret allerede 25. oktober.

"Sentrum" er stort på Orkanger
Logikken skurrer med tanke på arealkrav til bygg, og dette er bare en av flere merkverdigheter i rådmannens forslag om å godta detaljhandel utenfor sentrum. Husk at "sentrum" i denne sammenhengen ikke er handlegata, men hele området innenfor sentrumsavgrensinga, slik som OTI, Franslykkja og Statens Hus-tomta.

Bygg som Coop Extra på Fannrem (nesten 2000 kvm) passer med andre ord ikke ved feks OTI, ifølge rådmannens logikk.

Administrasjonen skal levere fakta og kunnskap til politikerne. Deler av forvaltningen i Orkdal kommune ligner i stedet gradvis mer på en leverandør av politiske tjenester.

For å ta fem av de tvilsomme elementene i planforslaget:

1. Vil ha små bygg til "storhandel"
SELVMOTSIGELSE

Rådmannen foreslo først å godta bygg ned til 1500 kvm (mindre enn Coop Extra på Fannrem). Politikerne justerte opp til minimum 2000 kvm i første runde i formannskapet, og trodde øyensynlig at dette bare er selve butikkarealet - ikke lager og kontor.

Rådmannen presiserer nå at arealkravet omfatter hele bygninger. Trolig er det håpløst å definere et skille mellom salg og lager i byggene. Vi risikerer nye, juridiske tvister à la marerittet med Orkla Økonomi på Grønøra.

I forslaget skriver rådmannen at Laksøra skal ha handel som ikke passer i sentrum (OTI, Franslykkja, Statens Hus-tomta), trass i at man vil godta bygg ned i 2000 kvm.

Videre skriver rådmannen at "storhandelsaktører" vanligvis vil ha bygg på minst 3000 kvm og at Biltema nettopp åpnet et bygg på 4700 kvm i Lyngdal. Biltema er brukt som brekkstang for å spre handelen på Orkanger.

Spørsmål: Hvorfor i all verden vil rådmannen da tillate bygg ned til 2000 kvm?

2. Det er ikke plass innenfor sentrumsavgrensinga
FEIL

Rådmannen nekter å kartlegge ledige tomter og hevder at dette er irrelevant. Innenfor sentrumsområdet finnes det angivelig ikke tomter som passer såkalt storhandel.

Svar: Jo, det er utvilsomt plass til bygg på 2000-3000 kvm for såkalt storhandel i sentrumsområdet.

3. Ingen vil etablere seg på Laksøra
YTTERST TVILSOMT

Rådmannen skriver at det er "stillstand" i næringsutviklinga på Laksøra, dvs at ingen vil etablere seg der med dagens bestemmelser. Derfor må de endres. I dag er det lov med lettere industri, hagesenter (som Plantasjen), salg av plasskrevende varer som bil, båt og landbruksmaskiner - og byggvarehus. To byggvarehus ligger allerede på Laksøra.

Mens ingen angivelig vil etablere seg, ifølge rådmannen, opplyser rådmannen i en annen forbindelse at Byggmakker er på jakt etter tomt i Orkdal.

Hvorfor kan ikke Byggmakker bruke Laksøra? Er det fordi Coop Orkla Møre ikke ønsker en konkurrent til sitt eget byggvarehus på området? Coop er nå tilnærmet monopolist på handelstomter på Orkanger og eier Laksøra sammen med Olav Thon/Lars Løseth.

Spørsmål: Skal markedsmakt og monopol overstyre vedtatte planer om sentrumsutvikling?

DSC_0015.JPG

Statens Hus-tomta ligger brakk som en trist innfallsport til Orkanger. Samme eiere som på Laksøra, men dyrere å bygge ut.

4. Vil ikke ha bilene i sentrum
SELVMOTSIGELSE OG FEIL
Rådmannen påstår at såkalt storhandel som Biltema fører til mye biltrafikk, og at denne ikke er ønskelig i sentrum. Rådmannen påstår samtidig at storhandel vil kunne styrke sentrum fordi kunder på Laksøra også vil kjøre til handlegata når de er på Orkanger. Dette er jo i seg selv en selvmotsgelse, men det blir verre:

Det foreligger ingen anslag for hvor mye ekstra biltrafikk fra regionen Biltema og Jula vil utløse. Derimot vet vi to ting:

A) Handelslekkasjen fra nabokommunene er allerede massiv takket være Amfi, OTI mv.  Orkdal har høyere handelsomsetning per innbygger enn Trondheim og Kristiansund. Mye av potensialet for biltrafikk inn til Orkanger er allerede tatt ut.

B) Ved å spre handelen får vi i stedet mer intern bilbruk. Uansett hvor spissfindig rådmannen argumenterer; nesten ingen kommer til å gå og sykle mellom Orkanger sentrum og Laksøra. Med Biltema ved Statens Hus eller OTI, ville folk ha gått mellom tilbud etter å ha parkert bilen. Orkanger skulle etter planen bygges innenfra nettopp for å få til interne gangavstander.

Europris-reprise: Samme bilargument brukte Venstre (!) da partiet i 2004 sikret flertall for å bryte den røde streken fra 2003. Et knapt flertall sendte Europris ut på Laksøra for å hjelpe en rik investor: Vi vil ikke ha alle bilene i sentrum, var Venstres påskudd.

Svar: De fleste bilene kommer til sentrum (særlig Amfi) uansett, og enda flere vil bruke Orkdalsveien som transportetappe med en ny satelitt for detaljhandel.

Biltema og Jula er nemlig detaljhandel som selger alt mulig. Rådmannen erkjenner at skillet mellom plasskrevende varer og detaljhandel viskes ut. Å viske ut dette skillet er for øvrig selve ideen bak konseptet  "storhandel", og det er lønnsomt:

Aktørene kan boltre deg i billige og stygge bygninger med store parkeringsflater, mens stakkarene i sentrum må ta estetiske hensyn og bygge dyr parkering under bakken. Sentrum taper.

5. Ikke tid til vanlig saksbehandling
YTTERST TVILSOMT

Rådmannen hastebehandler saken. I ST torsdag rettferdiggjorde næringssjef Aage Schei råkjøret på denne måten: Uten hastebehandling ville vi mistet Norsk Kylling.

Javel? Den som leser Norsk Kyllings (Reitangruppens) egen vurdering vil se at eierne setter Orkdal i en klasse for seg; mye billigere og mer egnet beliggenhet enn konkurrenten Malvik.

Det er snakk om en investering på mellom 1 og 2 milliarder kroner i ny fabrikk. Den skal stå seg i kanskje 50 år.

Spørsmål: Er det noen som helst grunn til å tro på at feks fire måneder til å utrede følger for Orkanger sentrum ville ha flyttet en langsiktig milliardinvestering til Malvik?

For de uinnvidde: Laksøra og Furumoen (Norsk Kylling) inngår i samme kommunedelplan. Kommunen nekter adskilt behandling av de to sakene selv om dette er fullt mulig. Orkdal kommune hastebehandler sentrums skjebne på grunn av kyllingslakteriet.

50 telys til 22,90 hos Biltema
Et politisk flertall tar nå muligens knekken på vår siste mulighet til å skape en varm og attraktiv bykjerne. Vi riskerer å sitte igjen med ei død bilgate mellom kalde handelsparker.

Samtidig er viktige deler av forvaltningen i Orkdal kommune i ferd med å forlate rollen som troverdig leverandør av kunnskap.

Begge deler representerer alvorlige tap for samfunnet vårt, men hva gjør vel det hvis vi kan kjøre til Laksøra og handle 50-pakning telys til kr. 22,90 hos Biltema?

Hans KringstadBiltema2.JPG

Slik tenkte Coop og Løseth/Thon å bygge for blant andre Biltema ved Statens Hus, med leiligheter på toppen. Det var etter at kommunestyret sa nei til detaljhandel utenfor sentrum i 2014. Ved hjelp av ordfører og rådmann lyktes investorene med en rask omkamp om Laksøra.

 

Publisert 01.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse