Besøkstall

93 456 denne måneden

27 484 032 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Et flertall tar sjansen på å ødelegge Orkanger sentrum

DSC_0033.JPG

Orkdalslista, Senterpartiet, Høyre, Pensjonistpartiet og Venstre trosser alle faglige råd og tar sjansen på å knekke Orkanger sentrum. Flertallet i formannskapet sa onsdag ja til en løsning på Laksøra som samtidig gjør Orkanger enda mer til bilby.

Ap og Småbylista foreslo først å ta ut Laksøra-saken for å få bedre tid til å utrede følger for sentrum. De seks fra Orkdalslista, Senterpartiet, Høyre, Pensjonistpartiet og Venstre sa nei til det, og forslaget falt 6-5.

Slik stemte de videre
Seks politikere avfeier alle advarsler og all faglig kunnskap om sentrumsutvikling, ser bort fra en bønn fra Orkanger sentrumsforening og legger Orkdal 2040-planen død en gang for alle:

Oddbjørn Bang (Sp)
Jørgen Indergård og Eva Solstad (O)
Marie Richter (H)
Lavrans Skuterud (V)
Torstein Larsen (PP)

Ja til 1800 kvm
De seks vil ha detaljhandel i forretningslokaler ned til 1800 kvm på Laksøra mens store tomter ligger ledig innenfor sentrumsavgrensinga.

Også to fra Ap (Finn Hoff og Trude T. Gulbrandsen) stemte for detaljhandel på Laksøra, men ikke 1800 kvm.

Forslaget fra Jørgen Indergård (O) går ut på at lager og kontor skal komme i tillegg til de 1800 kvm, men ikke plukklager for kunder. Det innebærer i så fall at kontrollører fra Orkdal kommune må inspisere og definere i detalj hva som er hva innenfor byggenes fire vegger.

Det kommer neppe til å skje, og om det oppstår tvist risikerer vi et nytt juridisk mareritt om tolking av bestemmelser slik som med Orkla Økonomi på Grønøra.

Umulige bestemmelser
Rådmannen går inn for nye bestemmelser på Laksøra for at de skal bli mer tydelige enn dagens regler - som faktisk er helt konkrete og uten rom for tolkingsstrid. Flertallsvedtaket fra formannskapet vil ironisk nok gi mer utydelige regler enn noen gang før.

Ap (2) og Småbylista stemte for å opprettolde dagens bestemmelser - alternativt vil disse partiene godta detaljhandel, men med større arealkrav.

Om areal på bygg
I planforslaget fra rådmannen heter det at "storhandel" som Biltema, Jula og XXL ønsker bygg fra 3000 kvm og oppover.

I planforslaget vises det også til at Biltema har åpnet varehus på 4700 kvm i Lyngdal. Et søk på Biltema viser at kjeden skal bygge 5000 kvm på Steinkjer.

Men i Orkdal altså en helt ny variant: 1800 kvm inkludert en type lager og uten en annen type lager.

Fylkesmannen skriver at detaljhandel på Laksøra kan få svært negative følger for sentrumsutvikling. Fylkesmannen betegner forslaget som "uheldig" og i strid med ("utfordrer") nasjonal politikk for å skape kompakte tettsteder med mindre bilbruk.

Det biter ikke på flertallet i Orkdal.

Venstre svikter miljøet og små foretak
Orkdal er noe for seg selv også pga Venstre. Et ellers "grønt" og småbedriftsvennlig parti er for handelsspredning og mer bilbruki Orkdal. Orkdal Venstre har stemt mot partiets idealer i mange år. Påskuddet nå er at storhandel på Laksøra vil redusere bilkjøring til Biltema mv på Tiller.

Problemet er at vi faktisk ikke aner om Biltema på Laksøra vil gi mer eller mindre bilbruk totalt sett. Rådmannen og flertallet har avvist å hente inn kunnskapsgrunnlag om reisestrømmer og handelslekkasje på grunn av hastverk.

Mer og mer bilby i strid med Orkdal 2040
Det som imidlertid er helt sikkert er at et vedtak som foreslått vil øke den interne bilbruken på Okanger på bekostning av myke trafikanter. Laksøra blir en ny, bilbasert satelitt i stedet for at Biltema, Jula osv legges til områder med felles parkering med Amfi eller OTI slik at folk kan gå mellom tilbud.

Reisevaneundersøkelser viser at bilbruken øker i Orkdal mens sykling er redusert. Den trenden vil dagens politiske flertall forsterke.

25. oktober D-dag for Orkanger sentrum
En arealbruk for mer internt bilkjøring er i strid med Orkdal 2040 og i strid med absolutt all kunnskap om hva som skaper attraktive byer.

Kommunestyret avgjør saken onsdag 25. oktober - som vanlig på dagtid slik at folk flest ikke kan høre på debatten.

Sentrumsgata.jpg

Mer bil, mindre folk. Flertallsgruppa i kommunestyret vil spre handelen samtidig som sterke krefter jobber mot å berge sentrum ved å legge kino på Rømme. Nerøra skal brukes som gjennomfartsåre for tungtransport.

 

Publisert 04.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Gerd Nordli 11.10.2017 00:04
Trodde rådmannen måtte bo i kommunen der vedkommende jobber.Slik er det ihvertfall der jeg bor.

Nikki 06.10.2017 11:35
Har et forslag til flertallsgruppen vedrørende sentrumsutviklingen. Slutt å engasjere mennesker i lokalsamfunnet med infomøter og forslag til innspill. Det er totalt bortkastet og feil bruk av viktig frivillig tid som kan brukes til konstruktive gjøremål på andre områder i lokalsamfunnet. Historien tilsier at FRIVILLIG engasjement i forbindelse med sentrumsutviklingen har vært bortkastet i over 30 år.

Marit Mjøen 04.10.2017 17:44
... og i tillegg til at k.styremøtet der de nye bestemmelsene skal vedtas foregår på dagtid den 25.oktober, så har rådmannen nå kommet med forslag på dato for folkemøte der temaene skal drøftes og legges fram for interesserte: 30.eller 31.oktober - fem dager ETTER at vedtakene er gjort....

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse