Besøkstall

62 398 denne måneden

13 564 347 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 25. september 2017

Styremøte mandag 25.09.17 kl. 20.00
Sted: Biblioteket   
   
Tilstede: Jan Aage Mortensen,  Solveig Kjønli, Bjørn Haugen, Geir Knutzen, Marit Opøien og Bodil Lorentzen
Meldt forfall: Inger Grande, Olav Rostad, Sissel Moldjord og Pia Bæk Haugen

Sakliste
Sak 1. Økonomisk status
Kasserer gjennomgikk resultat for 1. halvår. Status økonomi, fortsatt god.
Familiedagen gikk med et lite overskudd. Ikke kommet til flere innbetalte medlemskap.

Sak 2. Vanntrampoline.
Vært i kontakt med leverandør. Orkanger Vel må sende bilder i forhold til reklamasjon.
At håndtakene faller av må være en produksjonsfeil, men de må ha bilder for å kunne dokumentere skaden. Vil komme tilbake til pris etter at vi har sendt bildene. Ikke medsendt monteringsanvisning, slik at det er vanskelig å vite om det skal være gjort på en spesiell måte. Forhandler vil sende bildene til produsent. Avventer svar, men vil i utgangspunktet få reparert trampolinen, og forsøke på nytt neste år.

Sak 3. Sand til Gammelosen
Sand må bestilles, selv om det er en betydelig kostnad. Søker kommunen om støtte når vi har et prisoverslag på kostnad. Logistikk viktig når sanden ankommer Orkanger.

Sak 4. Eventuelt

Skaterampen er flyttet.
Mottatt pris på reparasjon av Skaterampa fra Rosenvik. Avventer pris fra Orkla bygdeservice.
Reparasjon grill i nordenden er avtalt.
Kalendere; starte planlegging med bl.a. etterlysning av bilder, konkurranse. Legge ut på siden til Orkanger Vel.
Sentrumsforeninga etterlyser representant fra Orkanger Vel i forbindelse med lyssetting på torget.
Marit stiller for Orkanger Vel.
OV vært i kontakt med August Maalø i kommunen vedrørende oppgradering av rasteplassene i Orklaparken del 1. Dette er blitt gjort.
Isabell Petersen kontakt Orkanger Vel med ønske om å kunne bidra.
Ny valgkomité må på plass.
Kiosken i Hermetikken må ferdigstilles innvendig.
Nye benker rundt Gammelosen er ikke nødvendig nå. Ved Hermetikken må det oppgraderes med nye benker/bord.
Kanobua må ryddes til våren. Landgangen må tas opp nå.

Neste styremøte:  Mandag 23.10.17 kl. 20.00 på Biblioteket.

 

Publisert 25.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse