Besøkstall

62 398 denne måneden

13 564 347 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 23. oktober 2017

Referat styremøte Orkanger vel 23.10. kl. 20.00 på Orkanger bibliotek.

Tilstede: Jan Aage Mortensen, Geir Knutzen, Bodil Lorentzen, Solveig Kjønli, Pia Bæk, Marit Opøien, Sissel Moldjord, Inger Grande, Bjørn Haugen, og Olav Rostad.

Sak 1. Økonomisk status:
God likviditet.

Sak 2. Lysfest Gammelosen:
Fjoråret var vellykket. Konsentrerer oss om Hermetikken, langt rundt hele Gammelosen, servering på den andre siden. Hester,
Orkanger vel ansvar for: Servering, ved, grillkull, korps, test lys, sentrumsforening, samme som i fjor.
Møte Onsdag 22. november med sentrumsforening kl.19.00.

Sak 3. Ny sand til Gammelosen:
Sender forespørsel til leverandør om mengde og pris, og til Orkdal kommune om de vil være med på å dele kostnaden.

Sak 4. Kronerulling for bil til Orkdal Helsetun:
Orkanger vel ser på dette som en kommunal oppgave. Svar sendes.

Sak 5. Søppelkasse for engangsgriller:
Ser på mulighet for kjøp av nye søppelkasser  for engangsgriller til Hermetikken.


Sak 6. Lys Torget:
Marit orienterte. Mottatt faktura, status for prosjektet, Orkanger vel forutsatte at det sendes prosjektplan med søknad.
Sender brev til Orkdal kommune og sentrumsforening.

Sak 7. "Parkliv" i Idrettsparken 2018:
Orkanger vel sender brev om vakthold  og opprydding rundt Hermetikken, med bakgrunn av påførte skader for Orkanger/Nerøra vel  for 50 000.

Sak 8. Skjerming havneutbygging:
Visuell skjerming og landstrøm henger sammen. Havna vil ha rett til å legge Deep Energy og andre store skip langsetter ny kai utenfor Nerøra. Støyen kommer dermed enda nærmere bebyggelsen i tillegg til at fartøyene vil blokkere siktlinja fra Gammelosen mot fjorden. For å fortøye så store skip krever Havna at man reduserer lengden på visuell skjerming (fortøyningene må ha fritt leide inn over land). Opprinnelig krevde Orkdal kommunestyre vegetasjonsskjerm langs hele utbyggingsarealet mot øst - 300 meter. Havna og rådmannen mener nå det får holde med 200 meter, nettopp for å kunne fortøye de største skipene rett utenfor Nerøra/Gammelosen. Fortøyningbøye i sjø.?
Vedtak: Orkanger vel forventer at vedtatt skjerming av havn mot Nerøra opprettholdes.
Ankring av skip kan løses ved at det settes opp ankringspunkt i sjøen øst for havn.

Sak 9. Veisystem på Orkanger:
Momenter her:
Kort og lang sikt. Åpne Orkanger mot fjorden som er vedtatt. Trafikk Gammelosveien, Tverradkomsten og sentrumsgata. Ny E39.
Vedtak: Orkanger vel mener at Gammelosveien fortsatt holdes stengt kveld og helg. Orkdalsveien fra Blåsmo til Tverradkomsten får gjennomkjøring forbudt for kjøretøy over 7,5 tonn, unntatt buss i rute. Tverradkomsten får gjennomkjøring forbudt for kjøretøy over 7,5 tonn, unntatt buss i rute.

Sak 10. Utarbeide avtale med sentrumsforeninga
om beplantning i gata før sesongen 2018.

Sak 11. Eventuelt:
Vanntrampoline vi tar bilder for å sende til leverandør.
Avventer svar fra Terna om ny dør til fyret.

 

Publisert 20.11.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse