Besøkstall

62 398 denne måneden

13 564 347 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 22. november 2017

1. Julegrantenning og lysfest
Gro Rostad møtte på vegne av sentrumsforening(sender innkalling sentrumsforening og Ingunn)
Solveig handler, møte lørdag 15.00 i Hermetikken.
Fordeling arbeidsoppgaver, se arbeidsliste fra Moment( Ingunn Aspli

2. Økonomisk status
Økonomi er god ingen uforutsette utgifter resten av året.

3. Redaktør/nettside Orkanger vel
Søk etter ny redaktør, slik at side fortsatt er åpen  og i drift.

4. Kalender, redaksjonsmøte, rodefordeling, trykkeri
Pia velger ut bilder og sender til Orkla grafiske. Roder fordelt mellom styret.

5. Invitasjon Salvesen og Thams/Rømmetunet
Solveig og Jan Aage møter på vegne av Orkanger vel

7. Oppfølging forrige styrmøte
Sand kan leveres i april, vil være  et sprik i avtalt leveringsdato på ca. 4 dager, pga. Værforbehold. Solveig kontakter Orkdal Transport.

Søppelkasse for engangsgriller, utsatt til neste møte pga. Forfall Geir.

Vanntrampoline ikke tilgjengelig nå, bilder kan ikke bli tatt før til våren.

Ikke hørt fra Terna angående ny dør til fyret.

"Parkliv" i Idrettsparken 2018, send brev til Orkdal kommune.

Neste styremøte onsdag 10.1 kl 19.00  Julebord fastsettes  på styremøte.

 

Publisert 07.12.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse