Besøkstall

42 353 denne måneden

9 679 692 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 10. januar 2018


Sted: Biblioteket

Tilstede: Jan Aage Mortensen, Solveig Kjønli, Pia Beck Haugen, Bodil Lorentzen, Bjørn Haugen, Geir Knutzen og Sissel Moldjord

Meldt forfall: Inger Grande og Olav Rostad

Sakliste

Sak 1. Økonomisk status

God økonomi. Tippemidler kommet I år , som hører til 2017. Fra kalendersalget kommer også noe inn på inneværende år, som tilhører 2017.

1.1 Julegrantenning og lysfest, kostnader som gjenstår.

Musikk skal betales. Samme som I fjor

Totalt kr 7 200,- for kostnadene til julegrantenning og lysfest. Alt var gratis for publikum.

Tilbakemelding fra flere at toget fra Torget til Hermetikken tok for lang tid før det kom I gang.

Annet å bemerke: det tok for lang tid å varme opp pølsene. Ellers et vellykket arrangement som vi føler er kommet for å bli.

1.2 Kalender, gjennomgang salg roder/purring

Rest ca 40 – sen levering fra trykkeriet gjorde at vi ikke kom rundt helt på alle rodene.

Litt vanskelig å få oversikt over de som har vippset pga at det ikke står navn.

Konklusjonen: kalenderne er fortsatt populære, og stort sett lette å selge.

1.3 Utstyr og materialliste, komplett?

Viktig å ha utstyrsliste I forhold til bl.a utleie og forsikring.

Vanntrampoline I forhold til forsikring, ikke hensiktsmessig å forsikre denne. Vanskelig pga at den ødelegges enten av naturkatastrofe eller hærverk.

Utstyr som vi mangler: Vaffeljern og kokeplate.

2. Styret 2018, verve flere

Hva gjør vi? ca 8-9 styremøter pr år, leverer ut giroer, vårdugnad, stand Orkangerdagene, familiedag I Hermetikken, julegrantenning, salg av kalendere, og deltakelse på Lysfesten.

Styret selv som valgkomite: Disse er på valg:

Nestleder: Geir Knutzen

Styremedlem: Pia Bæk-Haugen

Styremedlem: Marit Opøien, søkte seg fritatt fra styret høsten 2017

Varamedlem: Bjørn Haugen

3. Forberedelse til årsmøte, budsjett, årsmelding og aktiviterer, forslag

Årsmøtet tirsdag 20.03.18 kl. 20.00. Budsjett: Penger til belysning på torget, ikke scenen. Avventer dette, ble en misfortåelse at vi skulle være med å lyssette torget.

Skifte finerplate på skateparken. Innhentet tilbud på dette var ca 20 000,-. Vi tar ansvar for dette selv. Engangsgrillene, søppeldunk for slike. Sand til strendene, søker støtte fra kommunen til dette. Varmebenken legger vi på is. Investere I lekeapparat for barn og voksne I Gammelosen, ca 100 000,-.


4. Legg ut melding på nettside. Takk for meget god innnsats, Redaktør

Fortsette med å legge inn referat. Annonsesalg til de store aktørene, forsøke å få noen til å drive nettstedet. Alle som har bidratt til kalenderen blir bedt på julebordet.

Takker av redaktøren for nettsiden på julebordet. spør Marit Mjøen om f.eks. Mediaklassen ved Meldal vg skole kanskje kunne ta på seg oppgaven med å drive nettsiden.

5. Oppfølging forrige styrmøte, se referat

Sand kan leveres i april, vil være et sprik i avtalt leveringsdato på ca. 4 dager, pga. værforbehold. Fraktprisen blir største utgiftsposten I forhold til innkjøp av selve sanden. Kan bestille stort når vi først skal kjøpe inn ny sand.

Søppelkasse for engangsgriller, utsatt til neste mote.

Vanntrampoline ikke tilgjengelig nå, bilder kan ikke bli tatt før til våren.

Ikke hørt fra Terna angående ny dør til fyret

"Parkliv" i Idrettsparken 2018, send brev til Orkdal kommune.

6. Eventuelt

Ingen saker.

Årsfest på O75 – 9. Februar kl. 19.30

Neste styremøte: 13.02. kl. 1900 på Biblioteket

Styremøte 20.03. kl. 19.00 og Årsmøte kl. 20.00 Frivillighetssentralen

 

Publisert 16.05.2018


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse