Besøkstall

62 398 denne måneden

13 564 347 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 13. februar 2018

Tilstede: Jan Aage Mortensen, Solveig Kjønli, Olav Rostad, Bodil Lorentzen, Bjørn Haugen, Geir Knutzen og Jan Erik Bakk

Meldt forfall: Inger Grande, Pia Beck Haugen og Sissel Moldjord

Sakliste

Sak 1. Økonomisk status

Fortsatt er økonomien veldig god.

Mottatt penger fra Peter Deinbolls minne, en fondskonto som har stått ubenyttet I Orkdalsbanken I mange år. Orkanger Vel ble tildelt kr 9.462,06.

Hjemmesiden lagt ned, annonser til denne siden kan ikke selges i og med at den ikke oppdateres.

Kalendersalg: Rest 28 stk.

Sak 2. Budsjett - Forberedelse til årsmøte, budsjett, årsmelding og aktiviterer, forslag

Tatt utgangspunkt I tallene fra I fjor, med noe oppjustering.

Innkjøp av sand inkl. frakt settes av kr 250 000,-.

Kan også søke Orkdalsbanken og Gjensidigestiftelsen om støtte.

Jan Aage bestilt sand. Spørsmål som må avklares er hvor sanden skal deponeres, ett deponi. Finne ut hvor det trengs påfylling, mest I sørenden.

Settes av penger til nytt utstyr som Brødrene Gammelosen trenger. Nye infotavler. De gamle begynner å bli veldig dårlig. Settes også av penger til vedlikehold I Hermetikken, Skateparken, BMX-banen og Hovslund.

Trivselsprisen skal deles ut I år.

3. Nytt styret 2018

Styret selv som valgkomite: Disse er på valg:

Nestleder: Geir Knutzen, sagt ja til gjenvalg.

Styremedlem: Pia Bæk-Haugen, sagt ja til gjenvalg.

Styremedlem: Marit Opøien, søkte seg fritatt fra styret høsten 2017

Varamedlem: Bjørn Haugen, sagt ja til gjenvalg.

Jan Aage ringer rundt for å spørre nye kandidater.

4. Orkanger aktivum har årsmøte torsdag 15.02.18

Jan Aage stiller.

5. Eventuelt

Jan Erik Bakk orienterte om jobben som Brødrene Gammelosen gjør.

Skal selv flytte, så han blir litt fraværende I sommer. Han gjør forberedelser før de møter, men har skaffet en stedfortreder til dette. De har brukt egne tilhengere, så erstatning må skaffes. De trenger en tilhenger ifht jobben de gjør. De har undersøkt om den kan få stå nede I parken. J

Nytt utstyr som trengs:

  1. Innkjøp av 2 nye vernebukser.

  2. Ryddesag og kantrydder trengs.

­- Troa I Gammelosen

JEB ringt til Lillery I kommunen ang Troa pga problemer med denne. Det kom en på befaring fra kommunen. Troa fungerer ikke i dag. Dette er egentlig kommunen sitt ansvar. JEB tar på seg å snakke med Lillery I kommunen, for å få de til å ordne opp med denne. Det er deres ansvar.

- Juletreet, hvem sitt ansvar er egentlig dette? Bare blitt Orkanger Vel sitt ansvar. Eksisterer ingen avtale på dette. Elverket som hjelper til med å henge opp lysene. Dette har de gjort gratis tidligere, men vil nå ha betaling. Trengs nye lys også. Dette bør være et kommunalt ansvar. Brødrene Gammelosen som har utført arbeidet til nå, men pga alder ønsker de ikke å holde på med dette lenger.

JEB tar også opp dette med kommunen på vegne av Orkanger Vel.


Styremøte 20.03. kl. 19.00 og Årsmøte kl. 20.00 Frivillighetssentralen

 

Publisert 12.03.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse