Besøkstall

62 398 denne måneden

13 564 347 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 20.mars 2018

Sted: Frivilligsentralen

Tilstede: Jan Aage Mortensen,  Geir Knutzen, Solveig Kjønli, Bjørn Haugen, Geir Knutzen, Inger Grande, Olav Rostad,
Meldt forfall:  Bodil Lorentzen, Sissel Moldjord og Pia Bæk Haugen

Sakliste:
Sak 1.Forberedelse/gjennomgang årsmøte

Ta bort et avsnitt fra årsmelding som sto 2 ganger, ellers var det ingen andre kommentarer til dokumentene

.
Sak 2. Trafikkanalyse Oti senteret.

Rette henvendelse til kommune om at det bør utføres en ny trafikktelling i Tverradkomsten, og at det må være fortau på begge sidene av veien pga framtidig utbygging som medfører økt aktivitet/trafikk i Tverradkomsten.

Sak 3. Skatepark/BMX bane

Besvarer henvendelse fra kommunen på hva Orkanger vel ser på som prioritert rekkefølge på hva som skal være i Gammelosen.

1. Skatepark

2. Sandvolleyballbane

3. BMX bane


Sak 4. Eventuelt

Fordeling roder for faktura:

Lager for fakturarer ligger hos Olav på Møbelringen

Neste styremøte onsdag 25.4 kl. 19.00

Dugnad 28.4 kl.10

 

Publisert 12.03.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse