Besøkstall

68 568 denne måneden

10 538 018 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 11. september 2018

Sted: Biblioteket

Tilstede: Jan Aage Mortensen, Bodil Lorentzen, Inger Grande, Sissel Moldjord og Olav Rostad

Meldt forfall: Bjørn Haugen, Geir Knutzen, Solveig Kjønli, Pia Beck Haugen og Harald Aspen

Sakliste

Sak 1. Økonomisk status

Fortsatt god økonomi. Største utgiftsposten til nå i 2018 er innkjøp av sand i Gammelosen, på vel 100 000,-.

Sak 2. Trekning konkurranse

58 hadde totalt besvart quizen og levert inn. 36 er med i trekningen med over 6 riktige. Ingen hadde alt riktig.

Gavekort på kr 1.000,- vunnet av Grethe Knutsen, gavekort på 500,- til Gro Rostad og Edvard Øyangen. Vinnerne kontaktes.

3. Søknad om 100.000.- til midlertidig sandvolleyballbane for 2019-20.

Feil å bruke så mye penger på en så smal gruppe. Dette er en midlertidig løsning, som har varighet bare to sesonger. Orkanger Vel har ikke økonomi til å gi støtte i slik størrelsesorden.

4. Vanntrampoline, hva gjør vi, bestiller en liten til neste sommer? Forsikring?

Ble reparert, men er lekk. Hvis dette skal repareres blir det en omfattende prosess. Denne kostnaden må OV ta selv. Er ikke garantert at det blir bra da heller.

Kostet oss ca 2000,- kr pr. dag den tida den sto ute. Sjekker ut om det finnes andre alternativ, som er mer solid. Forsikring av slike ting blir veldig dyrt.

5. Kalender for 2019.

Spør Marit Müller, Arnfinn Sæthre, Bente Kvarsnes, Hans Kringstad om de vil bidra med bilder. Ber de sende inn et bilde fra hver årstid.

6. Møte om "Rømmetunet - muligheter for samarbeid aktivitetsområde" Salvesen og Thams

Vanskelig å få folk til å stille i arbeidstida. Ingen fra styret har mulighet på den tida av dagen.

7. Jensenbrygga

OV mener hele området blir ødelagt ved å sette disse bryggene ved stranda i Hermetikken. Orkanger vel støtter ikke dette tiltaket.

8. Klage på trær i arboret

Hører med Reidar Omland om hva som kan tas ut. Gis bort mot henting.

9. Eventuelt

OV kommer med et innspill ang. Orkdalsveien fra Norpark og nedover, og Njardargata til teknisk sjef i kommunen. Ber om en uttalelse om hva som er tenkt gjort i dette området.

Sender svar til Hans Kringstad om at vi ber han som politisk aktiv jobbe med saken om midlertidig plassering av Skateparken, og at dette er kommunens ansvar.

Nytt styremøte 16.10. kl. 19.00 på Biblioteket.

 

Publisert 18.03.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse