Besøkstall

68 568 denne måneden

10 538 018 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 14. januar 2019

Sted: Biblioteket

Tilstede: Jan Aage Mortensen, Bodil Lorentzen, Geir Knutzen, Solveig Kjønli, Sissel Moldjord, Inger Grande, Harald Aspen og Olav Rostad

Meldt forfall: Pia Beck Haugen, Bjørn Haugen
Sakliste

Sak 1. Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 2. Økonomisk status

Romslig økonomi.

Sak. 3. Kalendersalg, evaluering

Totalt trykt opp 500 kalendere. Ca 25-30 kalendere som ikke er solgt ennå. Noen få som ikke er kommet inn på vipps eller via kontooverføring. Litt svinn må man regne med. De fleste opplever det som positivt å selge kalendere.

Sak. 4. Planlegging av årsmøtet

Budsjett (aktiviteter/investeringer for 2019) Estimert ca 150 000 i inntekter pr. år.

Hva skal man bruke penger på? Nye bord og stoler i Hermetikken. Tribunen er dårlig. Beplantning i Orkanger sentrum. Må sjekke kommunens deltakelse i beplantningen. Slettvold, teknisk etat. Undersøke med sentrumsforeninga hvordan fordelingen er i fht. utgiftene til innkjøp og beplantning av blomster i sentrum. Se videre på dette når vi får bilagene tilbake fra

Årsmelding – ved Bodil

Styrerepresentanter/på valg

Tas opp på neste styremøte.

Sak 5. Snarvei Joplassen

(Se punkt 4 og egen e-post) Støtte til opparbeiding av sti.

Gamle stien som gikk opp via Perbakkan og forbi gamle vannverket.

Jan Aage snakket med Elisabeth Aae som er leder i velforeninga Joplassen Vel.

Mente det ikke var å mye som skulle til. Skulle få arbeidet gjort på dugnad.

OV kan for eksempel betale for duk som legges under grusen, og grus. Bredde ca 1 m. Må sikkert gjøres noe grunnarbeid. Be Joplassen velforening komme med et overslag over hva som må gjøres og et kostnadsoverslag. OV støtter prosjektet økonomisk.

Sak 6. Juleavslutning

Forslag: Ta det etter årsmøtet, slik at eventuelle nye medlemmer får møte styret i en uformell sammenheng. Blir feil å kalle det Juleavslutning.

Sak 7. Eventuelt

Lurt kanskje å invitere alle velforeninger til et felles møte en gang for året, for eksempel til våren. Felles interesser. Finne ut hvilke velforeninger som kan være aktuell og sende ut en innbydelse. Finner en dato på neste styremøte.

Dato for årsmøte: 19. Mars kl. 19.00 på Frivillighetssentralen.

Styremøte før årsmøtet kl. 18.00 samme sted.

Nytt styremøte: 26. Februar kl. 19.00 på Biblioteket.

 

Publisert 18.03.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse