Besøkstall

168 013 denne måneden

12 945 591 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 24. april 2019

Styremøte i Orkanger Vel 24. april kl. 20.00 hos Møbelringen

Til stede: Olav Rostad, Solveig Kjønli, Harald Aspen, Geir Knutzen, Bjørn Haugen, Hans Kringstad.
Forfall: Jan Aage Mortensen, Sissel Moldjord, Vidar Liøkel, Grethe Gravrok Sand.

SAKER

Referat fra møte 19. mars
Godkjent.

Dugnad Gammelosen lørdag 27. april
Olav bestiller konteiner ved teknisk etat.
Hans hører med Vidar om han kan stille med henger.
Hans legger ut info på Facebook, oppmøte i nordenden kl. 10.

Byfest – telt og annet utstyr, aktivitet
Telt og rollup er innkjøpt.
Solveig undersøker om Bodil har rollupen på lager.
Satser på quiz med premier.
Blikkfang på stand; Hans undersøker med Roy om OTI har store bilder som kan brukes som bakvegg i teltet, evt. leverandør og pris.
Vedtak: Olav sjekker kvalitet på stoler og bord og kjøper inntil 16 stoler og fire bord hvis det er behov.

Framtidige inntekter
Diskusjon om alternativer etter at ca. 100 000 per år i annonseinntekter falt vekk.

Forsikring av «Brødrene Gammelosen»
Spørsmål fra «brødrene» om forsikring. Deltakere på dugnad er forsikret gjennom medlemskap i Velenes Fellesorganisasjon.
Olav varsler Jan Erik Bach.

Ferdigstille kiosk
Vedtak:
Jan Aage og Bjørn gjør ferdig kiosken, bla. hyller og strømuttak, og får fullmakt til innkjøp/kjøp av tjenester.
Frist: Innen Orkanger-dagene.

Utbedre tribunen
«Brødrene Gammelosen» har oljet. Utskifting av bord kan vente til neste år.

Oppgradering stoler, bord osv.
Vedtak:
Geir bestiller fire bord/benker til sørenden hos Snekkerboden.

Rydde kanobu
Olav tar ansvar for rydding og undersøker behov for innkjøp av nye vester til familiedagen.

Familiedag søndag 23. juni
Oppgaver fordeles på neste styremøte

Benker i sentrum
Jan Aage og Bjørn setter ut benker og kasserer det som evt. er ødelagt.

Status gangsti/skolevei Joplassen

Joplassen Vel gjennomfører befaring med entreprenør kl. 19.00 torsdag 25. april for å få kostnadsoverslag. Olav deltar på dugnaden. Geir og Olav er bindeledd med Orkanger Vel og Joplassen Vel. 

Søknad momskompensasjon
Søknadsfrist 1. juni. Solveig tar ansvar.

Søppelboks til engangsgriller

Orkanger Vel søkte Orkdal kommune om anskaffelse 24. april 2018. Positiv tilbakemelding, men foreløpig ikke resultat. Geir har purret på nytt.

Eventuelt:

Kontingent
Vedtak:
Hans lager tekst og bestiller 2000 giroer hos Orkla Grafiske. Nytt av året; info om Vipps til 112615.

Tennisbane
Orkanger Vel har fått spørsmål fra tennisinteresserte om bruk av tennisbanen ved Strandheim. Vi har henvist til Salvesen & Thams. Framtidig bruk av friområdet Thamshavnbanen til feks tennisbane, sandvolleyball eller annen aktivitet blir tatt opp senere.

Arboretet i Hovslund
Henvendelse fra nabo om gjengroing og tapt utsikt. Olav tar en prat med nabo og hører med Reidar Omland om hva som kan fjernes.

Neste styremøte: Tirsdag 21. mai kl. 19.00 hos Møbelringen.

 

Ref. Hans 

 

Publisert 25.04.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse