Besøkstall

173 003 denne måneden

13 152 067 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 21. mai 2019

Referat fra styremøte
i Orkanger Vel 21. mai 2019 kl. 19.00 hos Møbelringen.
Tilstede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Bjørn Haugen, Harald Aspen, Grethe Gravrok Sand og Vidar Liøkel.
Forfall: Solveig Kjønli og Sissel Moldjord. 

Sakliste:

1.   Gjennomgang referat siste møte
Referat godkjent.
Kort oppsummert siden sist: Dugnad utført i Gammelosen, kanobu ryddet, tribunen OK, benker bestilt, 40 stoler i Gammelosen OK men trenger noen bord, benker er satt ut i sentrum. Orkdal kommune setter ut tre konteinere for engangsgriller. Jan Aage og Bjørn gjør kiosken ferdig til Orkangerdagene.

2.     Byfesten 22. juni
 Aktiviteter og fordeling av oppgaver.
 Kan delta: Harald, Hans, Geir, Vidar, Solveig. Bjørn og Sissel usikre. 

       Påmelding: Hans.    
       Opprigging og stoler/bord, gaffateip eller strips til bakvegg i teltet                 (Harald og Vidar)  
       Quiz - 12 spørsmål med svaralternativ (Hans).
       Tre premier, gavekort til bruk i gata (Olav). 
       Kartong der folk kan foreslå tiltak (Vidar).
       Rollup og twist (Solveig)     

 3.   Familiedag 23. juni

Aktiviteter og fordeling av oppgaver.
Kan delta: Olav, Jan Aage, Bjørn, Hans, Solveig, Vidar.
Innkjøp: Solveig.
Salg og grill: Olav og Bjørn.
Ansiktsmaling: Olav.
Natursti med premier: Jan Aage.
Kanoutlån: Hans og Vidar. 

4.   Medlemskontingent
Roder som gjenstår blir tatt slik:
Rode 1: Harald.
Rest rode 5: Bjørn.
Rest rode 9: Grethe. 

5.   Tursti Nerviksbakkan-Joplassen
Status etter befaring med Joplassen Vel og entreprenør. Joplassen Vel har fått kostnadsoverslag for omfattende arbeider med omlegging av deler av traseen.

Olav tar kontakt med Joplassen Vel for å avklare om det er mulig å gjennomføre et nedskalert prosjekt i første omgang.      

 6.   Arboretet i Hovslund
      Status og evt. oppgaver etter befaring.
      R
eidar Omland og Kjell Røe har ryddet. 

7.    Flåter i Gammelosen
Status, oppgaver og frister.
Jan Aage setter ut landgang og flåter i samarbeid med Wåtland Kran & Transport. 

8.    Benker i sentrum
Jan Aage og Bjørn har satt ut. Alt materiell er OK. 

9.   Skatepark, BMX-bane og sandvolleyballbane – reetablering
a) Vi har fått spørsmål om skateparken fra bruker. Når og hvor vil Orkdal kommune sette den opp igjen?
b) Det samme gjelder BMX-banen. Dette er anlegg som har fått spillemidler, og skateparken hadde mange brukere.
c) Sandvolleyballbanen: Dario Leko sendte e-post 6.mai somtyder på at orkdal kommune vil bygge en bedre sandvolleyballbane mot at Orkanger Vel tar ansvar for drift (e-post limt inn nederst). Har noen svart, hvem gjør avtale med Orkdal kommune?

Status:
Skateparken og  BMX-bane blir etablert ved dagens skotthyllbane i 2019. Olav sjekker framdrift og følger opp overfor Dario Leko i Orkdal kommune.
Sandvolleyballbanen blir reetablert ut mot Gammelosen.
Olav tar kontakt etter e-post fra Dario Leko; OK at Orkanger Vel tar driftsansvar. Hører om Thamshavnbanen friområde kan brukes i stedet pga vindforhold, nærhet til sjøen og for å spare grøntareal i Gammelosen. 

10. Thamshavnbanen friområde
Skal vi gjøre noe i år for å etablere sandvolleyball, evt se etter samarbeidspartnere for større anlegg med feks tennis og lekeapparater?
Tas opp senere. 

11. Infotavle om Orkanger
Forslag om å sette opp Velkommen til Orkanger-tavle ved "Blåsmo-bygget". Kan gjøres som spleiselag med Orkanger Sentrumsforening og Orkdal kommune. Fin plassering i krysset rett etter avkjørsel fra E39. Tavla bør vise til:
Mot høyre: Nerøra som severdighet, Gammelosen badeplass og Terna båtklubb. Symbol for severdighet passer bra når den digitale turstien åpnes i juni.

      Mot venstre: Handel, overnatting og servering. Evt også idrettsanlegg.

      Hans sjekker pris og kontakter Orkanger sentrumsforening. 

Eventuelt 

Rydde kjeller i Orkla FKs klubbhus: Vidar og Hans tar befaring 25. mai.

Opprette konto hos Bunnpris til erstatning for Prix: Olav.

Årshjul: Olav.

Samarbeid med andre velforeninger - viktige saker og mulige samarbeidsprosjekt: Olav undersøker hvilke foreninger som er aktive. Vi inviterer til fellesmøte i løpet av høsten.

Isflate på Rømmetunet, henvendelse fra Salvesen & Thams: Orkanger Vel positiv til å ta noe av driftskostnadene. Geir gjør innspill også om sandvolleyball på tomta i møte med S & T 22. mai. Viktig å bidra til aktivitet på sentral tomt.

Dato for neste styremøte avtales senere. 

Ref. Hans

 

Publisert 22.05.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse