Besøkstall

76 693 denne måneden

92 211 460 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Mer industri mellom Orkanger og Gjølme

Garberg2_1.jpgDyrkamarka mellom Orkanger og Gjølme forsvinner snart. Industri vil fortrenge kornåkrene til Erik Morten Garberg. Det mener Sør-Trøndelag tingrett. I en skjønnssak har tingretten derfor bestemt at Orkdal kommune må betale 150 000 kroner pr dekar for grunnen til gang- og sykkelveien på bildet. Kommunen ville bare betale 20 000 pr dekar. Årsaken til tvisten er at det er mye høyere pris på industritomer enn på kornjord.

Orkdal kommune ervervet grunn til gang- og sykkelveien over Grønøra mellom Gjølme og Orkanger, men ble ikke enig med grunneier Garberg om prisen. Det var kornjord som ble bygd ned.

Kommunen mener at det sterke jordvernet i Norge innebærer at kornåkrene mellom Orkla og Washington Mills (Exolon) vil være dyrkamark i overskuelig framtid. Pristilbud: 20 kr pr kvm - altså 20 000 pr dekar, noe som er vanlig for slik jord.

Men kommunen tapte skjønnssaken. Retten mener at presset på dyrkamarka ved Grønøra vil være så stort at den blir omregulert til industri og nedbygd innen åtte til 12 år. Derfor må prisen bli høyere enn for kornjord.

Sør-Trøndelag tingrett viser blant annet til mangelen på industriområder, og til Fesils planer om å bygge ny fabrikk. Den fabrikken alene vil kreve 500 dekar om den kommer.

Det aktuelle området er på 350 dekar. En dekarpris på 150 000 gir en total pris på 52,5 millioner en gang i framtida.

Normalpris for industritomter er imidlertid mye høyere - ca 400 000 pr dekar. Men området mot elva ligger lavt og er flomutsatt. Derfor må det fylles opp. Det reduserer verdien.

 

 

Publisert 23.08.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse