Besøkstall

83 004 denne måneden

94 617 466 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny strid ved Hjørnet-gården

Skolen_027_2.jpgPå nytt har kombinasjonen av bolig og forretning skapt strid ved Hjørnet-gården. En beboer har varslet at han nå engasjerer advokat på grunn av påstått støy fra Hjørnet Café og Tapas. Restauranten drives imidlertid i tråd med vedtektene.  Spørsmålet blir nok en gang hva den som bor i sentrum må akseptere av aktivitet. 

Beboere i Hjørnet-gården klaget tidligere på utbygginga i nabobygget til El-Installasjon. Klagen gjaldt både høyden på bygget og muligheten for innsyn til leilighetene fra kontorer i andre etasje.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag avviste klagen. Ulempen var innenfor det folk må godta i tettbygd strøk, fastslo fyleksmannen. Her er saken fra arkivet.

Nå har en nabo i gården varslet gårdeier Per Opøyen om at han søker advokathjelp og vil koble inn Orkdal kommune på grunn av driften ved Hjørnet Café og Tapas. Klagen gjelder påstått musikkstøy, skrapelyder fra flytting av møbler og lyden fra gjester.

Innehaver Rafael Blanco Suarez har skrevet til Orkdal kommune og presisert at han både følger lukningsvedtektene og skjenkebestemmelsene.

Suraez leier inn visesanger Tor Kvarsnes annenhver helg - uten bruk av mikrofon og høyttaler. Ifølge Suarez stopper han musikken tidligere enn pålagt - allerede klokka 23 - nettopp av hensyn til naboene.

Rafael_1.jpgRafael Blanco Suarez (bildet) skriver i brevet til Orkdal kommune at det vil redusere muligheten for lønnsom drift hvis han må redusere åpningstidene.

Planene for Orkanger sentrum legger opp til forretningsvirksomhet i første etasje og boliger i etasjene over. Det kan skape interessekonflikter. Hjørnet-saken kan bidra til å avklare hva slags aktivitet som må påregnes i sentrum.

 

 

Publisert 26.10.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse