Besøkstall

62 398 denne måneden

13 564 347 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Andre planer

Idrettsparken:

oif_1.jpgDet følgende skrev vi her i mars 2008:
"Orkanger Vel har oppmuntret til et bredt samarbeid for å utvikle Idrettsparken og gjøre den mer mangfoldig. Vi mener parken i for stor grad er et fotballanlegg.

Orkanger Vel tror det kan være en god investering å fylle Idrettsparken og Gammelosen med nytt innhold og nye opplevelser. Området har et potensial som vil gjøre det mulig å tjene penger på arrangement, treningsleire og lignende.

Da bør det for eksempel investeres i klatrevegg i Orklahallen, tribuner ved fotballbanene, kunstdekke på løpebanen, lekeapparater, bedre tennisanlegg og tilbud om padling, roing og seiling i Gammelosen. Muligens vil det også være behov for enkle overnattingstilbud. Et tettere samarbeid med næringslivet kan være en løsning. Men her er Orkdal kommune og OIF viktigere aktører enn Orkanger Vel."

Ikke lenge etter opprettet Orkdal kommune et bredt sammensatt visjonsutvalg for Idrettsparken. Orkanger Vel var med. Siden har parken opplevd en fantastisk utvikling med bygging av friidrettsanlegg og nye kunstgressbaner (OIF), ny bane 3 og basishall spesielt for turn i Orklahallen (Orkdal kommune) og klatrehall (Fjellsportklubben).

I 2014 planlegger Orkdal kommune et større badeanlegg og folkehelsesenter mellom Orklahallen og Gammelosen. Vi er i ferd med å få et av landets mest allsidige idretts- og friluftsanlegg - midt i sentrum og helt i tråd med visjonen i Orkanger Vel.

Sæther-/Rømme:

Orkanger Vel skrev her i mars 2008:
"Denne tomta er nøkkelen hvis Orkdal skal få et pulserende sentrumsområde. Velforeningas oppave i denne sammenhengen er først og fremst å skape debatt, spre informasjon og øve påvirkning overfor politikerne.
Vi ønsker en helhetlig plan, og advarer mot en stykkevis ubygging av Sæther/Rømme. Orkanger Vel mener sentrumstomta trenger et signalbygg – gjerne i form av et flerbrukshus med kulturhusdel, hotell, restauranter, butikker og leiligheter. Utfordringen er å sikre aktivitet både på dag- og kveldstid gjennom hele uka.
Vi tror et åpent, lett tilgjengelig og innholdsrikt kulturhus vil være en berikelse for hele regionen, og et viktig bidrag for å få flestmulig til å søke opplevelser i Orkdal framfor Trondheim."

Kulturhuset ser dessverre ikke ut til å komme, men helhetlig planlegging av det som nå kalles Rømme Øvre er godt i gang. Salvesen & Thams satser friskt i området, og Orkdal kommune samarbeider for å skape en attraktiv sentrumskjerne. 

Ny videregående skole

Dette skrev vi her i mars 2008:
"Velforeninga foreslo i 2007 at kommunen skulle sette av et område mellom OTI og Sponplaten til offentlig formål for finne ut om det er mulig å bygge ny Orkdal vidaregåande skole på denne tomta. Forslaget kastet vi fram i forbindelse med arbeidet med ny arealplan. Det var lenge politisk flertall for idéen. Men i tolvte snudde en del av de folkevalgte, inkludert ordføreren. Tomta er nå avsatt til småindustri.
Orkanger Vel mener en videregående skole bør ligge i tilknytning til andre samfunnsinstitusjoner, så som Idrettsparken, Orklahallen, kulturhuset og den oljerelaterte industrien. En flytting vil frigjøre attraktive områder til bygging av en ny bydel på Follo. Og Orkdal vidaregåande skole er i dag i en så elendig forfatning at nybygg sannsynligvis vil koste mindre enn enn total rehablitering."

Et politisk spill førte til at Orkanger og Orkdal ikke fikk et flaggskip av en videregående skole ved Idrettsparken, Orklahallen/Klatrehallen, Gammelosen, sentrum og Grønøra industriområde. Sør-Trøndelag fylke flikker nå på et Follo-anlegg som fortsatt er fylkets trangeste videregående skole.

Oppgraderinga på Follo koster omtrent like mye som prisen for en ny, topp moderne skole. Fylket slår fast at ideen om ny skole ble lagt bort fordi kommunen ikke ville sette av tomt annet sted.

Den røde streken

Har representert en stadig kamp og flere nederlag for vedtatt politikk. Et politisk flertall har torpedert egne vedtak om å samle handel i sentrum. Hensynet til kortsiktige forretningsinteresser vinner fram med lobby på bekostning av samfunnets langsiktige interesser.

Både på Bårdshaug Vest og Grønøra har politikerne i enkelte parier sluppet til handel i strid med overordnede planer.

I 2014 ser det ut til at holdningen snur. Det skyldes ikke at man begynner å ta hensyn til verdiene i handelagta, men primært frykten for på knekke OTI-sentret dersom Thon/Amfi/Coop får starte storhandel på Bårdshaug Vest.

Andre arealsaker:

Orkanger Vel forsøker generelt å sikre friområder i sentrum. De overordnede planene til kommunen understreker behovet for dette. I praksis så vi lenge at flere friområder ble omregulert og tillatt bebygd. Også dette ser ut ti å ha snudd. Velforeninga uttaler seg som høringsinstans og prøver å reise en debatt om liv og lære i lokal miljøpolitikk.

Nærmiljøanlegg:

Velforeninga vil stimulere og støtte bygging av nærmiljøanlegg i boområdene.

Vi mener initiativ til nærmiljøanegg bør komme fra boområdene, og at naboene tar hovedansvaret mens Orkanger Vel kan bidra med praktiske råd og økonomisk hjelp.

Bygningsmessig forfall:

Orkanger Vel har flere ganger bedt Orkdal kommune innta en mer aktiv holdning når eiere lar viktige bygninger forfalle, eller investorer lar tomter ligge brakk. Middelskolen i  Dordigata og den gamle brannstasjonen er to av disse problembyggene.

Et område som Thamshavntunet har ligget ubebygd i ti år etter at et politisk flertall vedtok å omregulere fra friområde til boligbygging.

I 2013 startet Salvesen & Thams aktiv innsats for å få fart på boligbygginga på Orkanger. Utviklingen er mer positiv enn på mange år.


 

Publisert 07.03.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse