Besøkstall

252 910 denne måneden

17 285 480 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Utlån av Hermetikken

Skoler og barnehager som vil bruke Hermetikken til avslutninger og lignende, kan reservere dag ved å ringe Orkanger barneskole på 72479700. Skolen har oversikt over ledige og opptatte datoer for å unngå stevnekollisjoner.

Skolen kan også hjelpe deg med å skaffe nøkkel til bua i Hermetikken. Der står det stoler og bord. Du kan også kontakte styret i Orkanger Vel (se egen sak med kontaktinfo) for å få tilgang til nøkkel.

Orkanger Vel og Orkdal kommune har kjøpt inn kanoer. Disse får skolene bruke gratis. Skoler får nøkkel til kanobua ved å ringe Orkanger barneskole, 72479700.

Andre som ønsker å låne kanoer kan kontakte styret i Orkanger Vel v/Marit Opøien:
915 27 215

maritopoien@hotmail.com 

Vi foretrekker at utlån skjer til organisert aktivitet. En voksen må stå som ansvarlig.

Orkdal kommune har innført strenge bestemmelser for bruk av friområdet Gammelosen. All motorferdsel er forbudt både på turstien og på vatnet.

Videre er det forbudt å arrangere noen form for fester uten tillatelse fra Orkdal kommune. Uorganisert festing har ført til hærverk, forsøpling og støyplager for naboene. Vi ber deg som er glad i Gammelosen om å kontakte politiet på 02800 eller 112 hvis du er vitne til ordensforstyrrelser eller skadeverk.

Stell pent med Gammelosen, og rydd etter deg!


[Arkiv for siden]
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse