Hopp til innholdet

Alt du trenger å vite om Flåttvaksine ifølge FHI

  • av
Alt du trenger å vite om Flåttvaksine ifølge FHI

Innledning til Flåttvaksiner: Beskytt deg mot TBE

Flått er små, men kan utgjøre en stor risiko for din helse. De kan overføre alvorlige sykdommer, hvor av den mest kjente er TBE (tick-borne encephalitis), eller skogflåttencefalitt på norsk. Denne artikkelen tar for seg viktig informasjon om flåttvaksinen, med spesielt fokus på anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Hva er TBE og hvorfor er flåttvaksine viktig?

TBE er en virussykdom som overføres til mennesker gjennom flåttbitt. Sykdommen kan føre til hjernebetennelse, og i verste fall, døden. På grunn av økningen i antall flått og utbredelsen av TBE i visse områder i Norge, blir flåttvaksinen stadig viktigere som en forebyggende tiltak.

Hvor er risikoen størst for å pådra seg TBE?

Høyrisikoområder i Norge inkluderer deler av Sørlandet, Vestfold, Viken fylke og Trøndelag. FHI oppdaterer kontinuerlig sine kart og anbefalinger, så det er viktig å holde seg informert gjennom deres kanaler.

Hvordan fungerer flåttvaksinen?

Flåttvaksinen, eller TBE-vaksinen, gir immunisering mot TBE-viruset gjennom å aktivere kroppens eget immunforsvar. Vaksinen administreres vanligvis i tre doser over et visst tidsrom for å sikre optimal beskyttelse.

Hvem bør vurdere flåttvaksine?

FHI anbefaler vaksinen spesielt til personer som bor i eller ofte besøker områder med høy forekomst av TBE-infiserte flått. Det inkluderer både voksne og barn, og spesielt de som driver med aktiviteter i naturen som fotturer, camping, og jakt.
Alt du trenger å vite om Flåttvaksine ifølge FHI

Hvordan få tak i flåttvaksinen?

For å få flåttvaksinen, kan du kontakte din fastlege eller en helsestasjon. Det er også mulig å få vaksinen på enkelte apoteker. Husk at noen gruppepoliser i forsikringen din kan dekke kostnaden, eller du kan søke refusjon gjennom det offentlige helsevesenet.

Viktigheten av å fortsette med forebyggende tiltak

Selv med flåttvaksinen er det viktig å fortsette med andre forebyggende tiltak mot flåttbitt. Dette inkluderer bruk av insektavvisende middel, ha på seg dekkende klær når du ferdes i flåttrike områder, og å gjennomføre flåttsjekk på kroppen etter å ha vært i naturen.

Oppsummering og ytterligere ressurser

Flåttvaksinen er et effektivt verktøy for å forebygge TBE, men det er viktig å holde seg oppdatert på anbefalingene fra FHI. Besøk deres nettsider for den siste informasjonen og for å finne ut mer om hvordan du kan beskytte deg mot flåttbårne sykdommer.