Hopp til innholdet

Hva Er HMS? En Grunnleggende Innføring og Guide for Nye Ansatte

  • av
Hva Er HMS? En Grunnleggende Innføring og Guide for Nye Ansatte

Hva Beskriver HMS?

Denne kryptiske forkortelsen står for Helse, Miljø og Sikkerhet – tre avgjørende faktorer for hver arbeidsplass. Men hva betyr hver bokstav i den praktiske virkeligheten?

H er for Helse

H-bokstaven dreier seg om å bevare og forbedre de ansattes helse på jobben. Det kan omhandle alt fra å gi egnet arbeidsutstyr, til å tilby regelmessige avbrekk for å unngå kontorbetingede belastningsskader.
Hva Er HMS? En Grunnleggende Innføring og Guide for Nye Ansatte

M er for Miljø

M-bokstaven handler om å skape et trygt, rent og behagelig arbeidsmiljø, samt å minimere skaden bedriften kan forårsake på det ytre miljø.

S Er for Sikkerhet

Sikkerhetskomponenten av HMS sikrer at alle ansatte kan utføre oppgavene sine uten fare for skade – alt fra å forhindre fall i trapper til å beskytte øyne foran dataskjermer.

Hvorfor Begrepet HMS Er Regelbundet

Innenfor norsk lov finnes det flere mandater som sikrer at bedrifter opprettholder grunnleggende HMS-standarder.

HMS Lovkrav

Et viktig eksempel på dette er Arbeidsmiljøloven, som pålegger selskaper å opprettholde visse standarder. Disse inkluderer plikter som å tilby passende opplæring, sikkerhetsutstyr og et passende arbeidsmiljø.

Hvorfor HMS er Avgjørende på Arbeidsplassen

HMS er ikke bare viktig fordi det er lovpålagt, men også fordi det gir mange fordeler. Disse inkluderer:

Beskyttelse av ansatte

HMS beskytter arbeidstakerne – ikke bare fysisk, men også mentalt.

Fremming av et positivt arbeidsmiljø

En HMS-vennlig arbeidsplass er vanligvis et positivt og produktivt sted å jobbe.

Reduksjon av virksomhetsrisiko

Til slutt reduserer HMS virksomhetsrisikoen ved å minimere sannsynligheten for sykdom, skade og juridisk ansvar.

Trekke Lærdom av HMS og Gjøre Det Praktisk

Med introduksjonen av HMS er det på tide å forstå hvordan dette begrepet blir retningsgivende i praksis på din arbeidsplass.

HMS I Praksis

Fra regelmessige brannøvelser til å gi ansatte skikkelig høydeutstyr, er det mange måter å sette HMS i praksis i din virksomhet.Det å trekke lærdom av ‘Hva er HMS?’ er mer enn bare forståelse – det er om å sørge for helse, miljø og sikkerhet på din arbeidsplass.Nedenfor er fem nøkkelord for å forstå og huske fra denne artikkelen: