Hopp til innholdet

Økning i Flåttaktivitet: Hvordan Beskytte Deg og Dine Nære i 2022

  • av
Økning i Flåttaktivitet: Hvordan Beskytte Deg og Dine Nære i 2022

Mye Flått i 2022: En Oversikt

2022 har vært et år med betydelig økning i flåttobservasjoner over store deler av landet. Eksperter melder om en markant oppgang i rapporterte tilfeller av flåttbårne sykdommer sammenlignet med tidligere år. Mye flått i 2022 har vært en utfordring for både helsepersonell og den generelle befolkningen.Faktorer som mildere vintre, lengre vårsesonger, og en generell økning i hjortepopulasjonene er alle medvirkende årsaker til denne økningen. I dette øyeblikket er det viktigere enn noen gang å være informert og forberedt på hvordan man best kan håndtere og forebygge flåttrelaterte problemer.

Hvilke sykdommer sprer flåtten?

Flåtter er beryktede for å være bærere av flere farlige sykdommer. Lyme sykdom er kanskje den mest kjente, men andre som TBE (Tick-borne encephalitis) og babesiose blir stadig vanligere i visse regioner. Symptomene varierer fra milde febertilstander til alvorlige, langvarige helsekonsekvenser.

Forebygging mot Mye Flått 2022

For å beskytte deg selv og dine kjære mot flåttbitt, anbefales det å ta i bruk flere forebyggende tiltak.

Sjekk av klær og hud etter flått

Etter turer i skog og mark, er det viktig å grundig sjekke både klær og hud. Flåtten kan lett feste seg til både tekstiler og hud, så en detaljert inspeksjon kan forhindre mange tilfeller av bitt.

Bruk av insektmiddel

Insektmidler som inneholder DEET eller Icaridin, er effektive for å holde flåtten borte. Påfør disse midlene på både hud og klær for best beskyttelse, spesielt i områder hvor mye flått 2022 har vært et problem.

Klær som barrierer

Lyse klær gjør det enklere å oppdage flåtter. I tillegg kan tettstilte stoffer og høye støvler begrense flåttens tilgang til huden.
Økning i Flåttaktivitet: Hvordan Beskytte Deg og Dine Nære i 2022

Behandling etter Flåttbitt i 2022

Skulle uhellet være ute, og man blir bitt av en flått, er det flere skritt man bør følge for best mulig utfall:1. Fjern flåtten så raskt som mulig med en pinsett eller flåttnappetang.2. Desinfiser bittstedet etter at flåtten er fjernet.3. Overvåk for symptomer på infeksjoner som utvikler seg etter bittet, som utslett eller feber.

Når skal man søke medisinsk hjelp?

Ved tegn til alvorlige symptomer, som stiv nakke, lammelser, eller kraftig hodepine, bør man umiddelbart kontakte lege. Tidlig intervensjon ved flåttbårne sykdommer kan være avgjørende for prognosen.

Oppsummering

Med stigende flåttaktivitet i 2022, er det viktig å være på guard. Informasjon og forebyggende tiltak er nøkkelen til å beskytte seg selv og sine nære. Ved å kombinere kunnskap med praktiske handlinger, kan man redusere risikoen betraktelig.